Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Kuqo Xhuliano
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 39 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 05-9-2011 έως 23-12-2012
Εργοδότης: KOYTSIS SAKHS
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Συνεργείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΒΟΗΘΟΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 15-04-2007 έως 25-08-2011
Εργοδότης: ΔΑΝΗΗΛ ΜΑΛΑΦΟΥΡΗΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-07-2008 έως 10-09-2010
Εργοδότης: ΤΗΕΟ RENTALS
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Συνεργείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΤΡΙΜΙΝΟ ΚΑΛΟΚΕΡΙΝΗ ΣΕΖΟΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 08-10-2013 έως 04-07-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - <>
- << Χαρτογράφηση και Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου.Εφαρμογές στην Formula 1>>
- <<Ελαστικά>>
- "COMMON RAIL - λειτουργία - διάγνωση βλαβών"
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: German
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: ESDL