Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: PINDERI FRANSI
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Θεσσαλονίκη
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Μηχανικός/Ηλεκτρολόγος
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 8 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 21-10-2013 έως 14-07-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - Ελαστικά
- Χαρτογράφηση και συστήματα αυτόματου ελέγχου.Εφαρμογές στην Formula 1
- Auto service-Έλεγχος 95 σημείων
- Common rail-λειτουργία-διάγνωση βλαβών
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: