Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: LOXE ΣΩΤΗΡΗΣ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 20-08-2009 έως 20-10-2014
Εργοδότης: ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 06-10-2010 έως 30-06-2012
Εργοδότης: ΙΠΠΟΚΡΆΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Συνεργείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 13-09-2010 έως 09-07-2012
Φορέας: Δημόσιο ΙΕΚ
Τίτλος: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 06-10-2014 έως 30-06-2016
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

Σπουδάζοντας στο ΙΕΚ Δελτα 

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: German
Poor
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: