Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Γοντόκου Γεσθημανή Μαρίνα
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Θεσσαλονίκη
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Τα πάντα
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2014 έως 30-06-2015
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές λόγου, παιδια με νοητική υστέρηση,εικαστικά και κουκλοθέατρο

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: German
Poor
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: στίβο,χορός latin