Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πόλη: ΣΚΙΑΘΟΣ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 02-05-2011 έως ΤΩΡΑ
Εργοδότης: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Υγείας
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2008 έως 30-06-2010
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: Italian
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: