Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: AVRAM KRISTINA
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 12 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 17-05-2013 έως 10-8-2013
Εργοδότης: SANI BEACH HOTEL
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ROOM SERVICE
Διάρκεια απασχόλησης: από 17-05-2014 έως 30-06-2014
Εργοδότης: SANI BEACH HOTEL
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ROOM SERVICE
Διάρκεια απασχόλησης: από 10-04-2015 έως 26-04-2015
Εργοδότης: IRIS
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: BAR-SERVICE
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 01-10-2012 έως 01-06-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 01-10-2012 έως 01-06-2014
Φορέας:
Τίτλος: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

Τουρισμός

Αρχές οικονομικής

Οικονομική ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Λογιστική ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Οργάνωση & λειτουργία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Οργάνωση & λειτουργία εστιατορίου

Οργάνωση & λειτουργία μαγειρείου

Bar

Οινολογία

Τροφογνωσία-Εδεσματολόγιο

Υγιεινή

Χρήση Η/Υ

Ξενοδοχειακές εφαρμογές Η/Υ

Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA"
- ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
- "ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"
- "ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ"
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Spanish
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: