Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΓΑΝΙΜ ΑΝΝΑ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΒΟΗΘΟΣ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 1 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 15-05-2012 έως 10-10-2012
Εργοδότης: ΑΝΕΜΩΝΗ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 04-02-2013 έως 02-06-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Τεχνικές γνώσεις: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Άλλες δεξιότητες: