Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΑΘΗΝΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, ΟΙΚΙΑ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 43 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 05-09-2005 έως 29-07-2011
Εργοδότης: ΔΑΛΙΑΝΗΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0-4 ΕΤΩΝ
Διάρκεια απασχόλησης: από 05-10-2009 έως 05-01-2010
Εργοδότης: SALES PROMOTION CENTER
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Καταστήματος
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΠΡΟΩΘΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 'SALES PROMOTION CENTER'
Διάρκεια απασχόλησης: από 20-10-2008 έως 23-07-2010
Εργοδότης: 4ΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΟΥΔΙ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 19-10-2009 έως 23-07-2010
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - 'ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ,ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ' 'ΠΑΙΔΙΚΟ FACE PAINTING'
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: French
Poor
Τεχνικές γνώσεις: LOWER (MICHIGAN), ECDL (WORD,EXEL,ACCESS,INTERNET)
Άλλες δεξιότητες: