Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 1 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 06/2004 έως 10/2009
Εργοδότης: ΛΕΟΝΤΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Καταστήματος
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 10-10-2008 έως 30-06-2010
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: Italian
Poor
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: