Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
Πόλη: ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 16-06-2013 έως 31-08-2014
Εργοδότης: ΠΑΥΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Καταστήματος
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 10-10-2010 έως 18-05-2012
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ)
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΔΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΤΙΦΟΡΑΣ
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: ΕΜΠΕΙΡΙΑ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Άλλες δεξιότητες: ΕΜΠΕΙΡΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ