Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο:
Πόλη:
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ:
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 24 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 16-08-2011 έως 26-08-2011
Εργοδότης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Υγείας
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΣΥΝΟΔΟΣ -ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ
Διάρκεια απασχόλησης: από 02-11-2011 έως 07-02-2012
Εργοδότης: ΙΔΡΥΜΑ 'ΣΩΤΗΡ,,
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Υγείας
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ
Διάρκεια απασχόλησης: από 06-03-2012 έως 26-06-2012
Εργοδότης: ΚΕΠΕΠ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,,
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Υγείας
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ
Διάρκεια απασχόλησης: από 23-08-2012 έως 06-09-2012
Εργοδότης: yuppi camp
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Υγείας
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΣΥΝΟΔΟΣ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑΜΕΑ
Διάρκεια απασχόλησης: από 27-02-2013 έως 26-06-2013
Εργοδότης: ΕΣΒΕ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Υγείας
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α.Μ.Ε.Α.
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 04-10-2004 έως 07-06-2010
Φορέας: Πτυχίο Α.Ε.Ι.
Τίτλος: ΤΕΦΑΑ(ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Διάρκεια Σπουδών: από 17-10-2011 έως 28-06-2013
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ)
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - -Παρακολούθηση ΙΔ’ Διεθνές Συνέδριο <<Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες: Μια πρόκληση για το σχολείο και την κοινωνία>
- - <<Εκπαίδευση συνοδών ατόμων με αναπηρίες σε κατασκηνώσεις>> που οργάνωσε η Εταιρία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος
- -Ελληνικη εταιρια προστασιας αυτιστικων ατομων<<Σχολικος εκφοβισμος και διαταραχες αυτιστικου φασματος>>
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες:
Τεχνικές γνώσεις: Πτυχίο ACTΑ ( Word, Access, Powerpoint, Internet)
Άλλες δεξιότητες: