Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΜΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 67 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 02-01-2006 έως 08-02-2008
Εργοδότης: ΨΗΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εταιρίας Παραγωγής Προϊόντων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 18-02-2008 έως 19-05-2008
Εργοδότης: ΗΛΙΟΣ ΑΕ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εμπορικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΟΓΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 22-05-2008 έως 25-03-2016
Εργοδότης: ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Κατασκευαστικής/Τεχνικής εταιρίας
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ - ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ
Διάρκεια απασχόλησης: από 15-07-2016 έως 03-02-2016
Εργοδότης: ΒΕΖΥΡΑΣ - ΠΑΤΑΓΟΥ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-09-2001 έως 15-06-2004
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ

Διάρκεια Σπουδών: από 20-09-2011 έως 16-06-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

ΕΠΑ.Λ

Διάρκεια Σπουδών: από 09-02-2009 έως 12-02-2010
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ- Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ Ο.Τ.Ε.
- ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ Σ.Ε.Κ. ΛΑΓΚΑΔΑ
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Τεχνικές γνώσεις: ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ:Α.Β.Γ.Δ.Ε. ΠΕΙ-ADR - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Άλλες δεξιότητες: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ Ι.ΚΤΕΟ ΕΛΑΦΡΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ECDL:WORD,EXCEL,INTERNET.