Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΣΗ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 32 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 03-02-2003 έως 10-02-2004
Εργοδότης: JUMPO ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Καταστήματος
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: : ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΄΄JUMΒO΄΄ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 02-02-2005 έως 07-02-2006
Εργοδότης: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΟ ΡΕΤΖΙΚΙ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Καταστήματος
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΤΑΜΙΑΣ,ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ.
Διάρκεια απασχόλησης: από 21-02-2006 έως 20-02-2008
Εργοδότης: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ,ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,ΦΠΑ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
Διάρκεια απασχόλησης: από 03-03-2008 έως 28-12-2010
Εργοδότης: ΕΛΤΑ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Μεταφορικής Εταιρίας
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 08-02-2005 έως 13-02-2007
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες:
Τεχνικές γνώσεις: ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ H/Y ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ - ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MICROSOFT WINDOWS - ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ WORD, EXCEL ΚΑΙ AMADEUS
Άλλες δεξιότητες: - KAΤΟΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΩΡΙΩΝ Α΄, Β΄, Γ', Δ΄ - ΚΑΤΟΧΟΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ