Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: KUQALI JORGAQ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 3 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-07-2010 έως 30-09-2010
Εργοδότης: Α.Κ.
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-06-2009 έως 27-09-2009
Εργοδότης: vodafone albania
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΡΑΙΩΝ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 01-10-2010 έως 30-06-2012
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Italian
Excellent
Ξένες γλώσσες: German
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: ΧΡΗΣΗ Η/Υ