Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: LARTI AINEIAS
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: θεσσαλονικη
Θέση εργασίας που επιθυμώ: τεχνικος η/υ + μηχανων γραφειου
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 2007 έως 2011
Εργοδότης: πραξη ε.π.ε
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: τεχνικος φωτοτυπικων μηχανηματων-εκτυπωτων!
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 01-02-2005 έως 30-06-2007
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις: αριστη γνωση η/υ + μηχανες γραφειου (copier-printer-fax)
Άλλες δεξιότητες: