Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2009 έως 30-06-2011
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2011 έως 30-06-2012
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: