Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: TEROLLI KEDVIN
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: .
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2009 έως 01-07-2010
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

§   Χρήση Η/Υ: WINDOWS, DOS, OFFICE, INTERNET. Προγραμματισμός λειτουργίας μικροεπεξεργαστών.

§   Δίκτυα Η/Υ: NOVELL, UNIX, WINDOWS NT. Εγκατάσταση, λειτουργία και έλεγχος δικτύου Network Administration, Internet Server και γενικότερα δίκτυα TCP/IP.

§   Εγκατάσταση και συντήρηση συσκευών Fax και φωτοαντιγραφικής μηχανής.

§   Ηλεκτρονικές Διατάξεις και μέθοδοι Ανίχνευσης Βλαβών.

§   Τηλεπικοινωνιακές Τερματικές Διατάξεις

§   Λειτουργικά Περιβάλλοντα 

§   Προγραμματισμός και εγκατάσταση συνδρομητικών τηλεφωνικών κέντρων.

§   Συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση προσωπικού υπολογιστή και περιφερειακών μονάδων (CD ROM PLAYER, κάρτα ήχου, κάρτα γραφικών, modem, εκτυπωτές, scanner, plotter, monitor, UPS).

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: OFFICE, PHOTOSHOP, FLASH, SERVER 2003, C++. ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β.
Άλλες δεξιότητες: ΜΟΥΣΙΚΗ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.