Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Lipo Frantzeskos
Πόλη: drama
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: drama,thessalonikh
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Μηχανικός/Ηλεκτρολόγος
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 03-10-2013 έως 5-9-2014
Εργοδότης: Praftsiotis Mwhshs
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Καταστήματος
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: foithths
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 10-11-2014 έως 27-11-2016
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: