Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ - ΠΩΛΗΤΗΣ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 3 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-09-2008 έως 08-02-2010
Εργοδότης: Κ.ΠΑΤΤΙΧΗΣ (MEDISOF PC)
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 01-11-2007 έως 05-02-2010
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: DJ,ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ