Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: TEROLLI KEDVIN
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΥΚΤΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 29 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 28-06-2004 έως 05-09-2004
Εργοδότης: Εμπόρια Παιχνιδιών
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Πωλήσεων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Πώληση των παιχνιδιών
Διάρκεια απασχόλησης: από 27-06-2005 έως 05-09-2005
Εργοδότης: Βιοτεχνία Ενδυμάτων
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Βιοτεχνίας
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Βοηθός Πατρονίστ
Διάρκεια απασχόλησης: από 26-06-2006 έως 05-09-2006
Εργοδότης: Ταβέρνα ( Επανομή )
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Βοηθός Σερβιτόρου
Διάρκεια απασχόλησης: από 26-06-2008 έως 05-09-2008
Εργοδότης: Αμμουλιανή Χαλκιδικής Ταβέρνα
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Σερβιτόρος και άλλες δουλείες στον ίδιο χώρο.
Διάρκεια απασχόλησης: από 26-06-2009 έως 06-09-2012
Εργοδότης: Αμμουλιανή Χαλκιδικής Ταβέρνα
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Σερβιτόρος και άλλες δουλείες στον ίδιο χώρο.
Διάρκεια απασχόλησης: από 10-10-2011 έως 06-02-2012
Εργοδότης: ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΧΑΡΜΑ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εμπορικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Κασάπης
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 12-09-2005 έως 25-07-2007
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΥΚΤΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

2005 - 2007 ( 2 έτη στο ΤΕΕ )

Πτυχίο Α Κύκλου

 

( Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ)

Χρήση Η/Υ

Βασικές Αρχές της Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (Ε= Ergastirio)

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (Θ = theoria)

Βασικές Υπηρεσίες του Διαδικτύου

Αυτοματισμός Γραφείου

Υλικό Υπολογιστών (Ε)

Υλικό Υπολογιστών (Θ)

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Πολυμέσα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Εμπορικές Εφαρμογές (Ε)

Εμπορικές Εφαρμογές (Θ)

Συντήρηση Υπολογιστών

Βάσεις Δεδομένων (Ε)

Βάσεις Δεδομένων (Θ)

Τεχνικές Πωλήσεων Προϊόντων Πληροφορικής

 

Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ)

 

Γ.Ρίτσου 2, 56626 Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

 

 


 

 

Διάρκεια Σπουδών: από 10-09-2007 έως 23-06-2008
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΥΚΤΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

2007 - 2008 ( 1 Έτος στο ΤΕΕ )

Πτυχίο Β Κύκλου

 

( Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ)

Εφαρμογές Η/Υ

Πληροφοριακά Συστήματα

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ ( Εργαστήριο )

Μετάδοση Δεδομένων και Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ ( Θεωρία )

Προγραμματιστικά Εργαλεία στο Διαδίκτυο

Εφαρμογές Πολυμέσων

Σχεδίαση και Υλοποίηση Εφαρμογών

Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ)

Γ.Ρίτσου 2, 56626 Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

Διάρκεια Σπουδών: από 15-09-2008 έως 22-06-2009
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΥΚΤΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

2008 - 2009  ( 2 Εξάμηνα στο Ιεκ Δέλτα )

  Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 

( Τεχνικος Δικτύων Η/Υ )

<<Είμαι σε διαδικασία πιστοποίησης>>

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Λειτουργικά Συστήματα I, II

Επικοινωνίες Δεδομένων & Τεχνολογίες Internet

Ηλεκτρονικές & Ψηφιακές Μετρήσεις

Τηλεπικοινωνίες

Δίκτυα Υπολογιστών I, II,ΙΙΙ

Διαχείριση Δικτύων Ι,ΙΙ

Εγκατάσταση Δικτύων

Ασφάλεια Δικτύων

Εργασιακά Θέματα & Τεχνική Επικοινωνίας

Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ιέκ Δέλτα) (ΙΕΚ)

Ερμού 45, 54624 Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

Διάρκεια Σπουδών: από 15-09-2009 έως 23-06-2011
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

2009 - 2011  ( 4 Εξάμηνα στο Ιεκ Δέλτα )

<<Είμαι σε διαδικασία πιστοποίησης>>

(Τεχνηκός Η/Υ & Μηχανών Γραφείου )

Ηλεκτροτεχνία - Αρχές Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας

Στοιχεία Μηχανικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Διατάξεων

Αναλογικά Ηλεκτρονικά

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Εισαγωγή στους Η/Υ και προγραμματισμός

Μικροεπεξεργαστές

Επικοινωνίες

Ηλεκτρονικές Διατάξεις & Μέθοδοι Ανίχνευσης Βλαβών

Τηλεπικοινωνιακές Τερματικές Διατάξεις

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Λειτουργικά Περιβάλλοντα

Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Φωτοαντιγραφική Μηχανή

Περιφερειακές Μονάδες Η/Υ

Αγγλικά

Χρήση Η/Υ

Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ιέκ Δέλτα) (ΙΕΚ)

Ερμού 45, 54624 Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: Εγκατάσταση δικτύου ( ήμουν σε ομάδα εγκατάστασης δικτύου Η/Υ στη σχολή μου).Είμαι έμπηρος στο να συρναμολογήσω αποσυρναμολογήσω PC/Laptop αλλά και να εντοπίσω βλάβες. Επήσεις μπωρώ να κάνω reballing επάνω σε καρτες γραφικών οι οποίες είναι αποσπόμενες σε Laptop ή επάνω στην μητρική πλακέτα.
Άλλες δεξιότητες: Κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες : Επικοινωνιακές ικανότητες, λόγω θέσης μου ως σερβιτόρος σε ταβέρνα στη Χαλκιδική και ως υπεύθυνος. Πνεύμα συνεργασίας εντός ομάδας, με τη συμμετοχή μου σε ομάδα μπάσκετ, χάντμπολ, ποδόσφαιρο και βόλεϊ. Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες : Οργανωτική ( Αρχηγός ομάδας χάντμπολ ) Ηγετικό πνεύμα και υπευθηνότητα( Πρόεδρος δεκαπενταμελές στο Γυμνάσιο ) Δεξιότητες πληροφορικής : Καλή γνώση των λογισμικών, Office ( Excel, Word, PowerPoint,Visio), Marcomedia (Dreamweaver), Vmware. Βασικές γνώσεις των εφαρμογών, (Acces, Photoshop, Adobe Premiere, Cool Edit, CoffeeCup Gif Animator, Marcomedia Flash, C++, Visual Basic 6, HTML, Pascal, Php , MySQL) Άδεια οδήγησης : B