Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Celaj Denis
Πόλη: Αθήνα
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Αθήνα
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Τεχνικός ιατρικών οργάνων
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 14-10-2010 έως 12-06-2013
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: γνωσεις ηλεκτρονικου υπολογιστη