Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πόλη: ΒΟΛΟΣ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 3 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 02-07-2007 έως 21-09-2007
Εργοδότης: Δ.Ε.Η Α.Ε / ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΟΛΟΥ
Διάρκεια απασχόλησης: από 12-05-2010 έως 03-08-2010
Εργοδότης: Δ.Ε.Η Α.Ε / ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΟΛΟΥ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 02-10-2006 έως 30-06-2008
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

 Στην ειδικότητα «Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων , Μηχανημάτων και Συσκευών».

Η κατάρτισή μου στην ειδικότητα αυτή αφορά  τα παρακάτω πεδία:

·         Συμμετοχή σε διαδικασίες παραγωγής  Ιατρικών Οργάνων.

·         Συντήρηση, επισκευή, ποιοτικό έλεγχο και ανασκευή ιατρικών οργάνων,  

συστημάτων  και λεπτομηχανισμών.

·         Τεχνικές εντοπισμού βλαβών, μετρήσεων, επίλυσης προβλημάτων .

·         Εφαρμογή κανονισμών και μέτρων ασφαλείας.

·         Χρήση Η/Υ :MS WINDOWS 9X/NT/XP, DOS, MS OFFICE, INTERNET

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: Χόμπι: αθλητισμός χειροσφαίριση και κωπηλασία, ενασχόληση με την κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (ΚΙΤ).