Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πόλη: ΒΟΛΟΣ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 3 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 02-07-2007 έως 30-09-2007
Εργοδότης: Δ.Ε.Η Α.Ε
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΟΛΟΥ
Διάρκεια απασχόλησης: από 12-05-2010 έως 03-08-2010
Εργοδότης: Δ.Ε.Η Α.Ε /ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΒΟΛΟΥ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 02-10-2006 έως 30-06-2008
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

2004: ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2ΟΥ Τ.Ε.Ε ΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ".

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: ΣΥΝΕΠΗΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ I/C (KIT).