Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: .
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 3 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 30-05-2008 έως 18-09-2008
Εργοδότης: TECHICOOL
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Διάρκεια απασχόλησης: από 02-06-2009 έως 25-09-2009
Εργοδότης: TECHICOOL
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2009 έως 01-07-2010
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
 • Ηλεκτροτεχνία και Εφαρμογές
 • Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 • Σχέδιο (Μηχανολογικό & Ηλεκτρολογικό)
 • Μηχανουργικές Εφαρμογές
 • Χρήση Η/Υ
 • Προστασία Περιβάλλοντος
 • Ασφάλεια Εργασίας , Υγιεινή και Πυροπροστασία
 • Αγγλική Ορολογία
 • Ηλεκτρονικά Ισχύος
 • Αυτοματισμοί – Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές – PLC
 • Οργάνωση και Λειτουργία Εργαστηρίου
 • Επιχειρηματικότητα – Τεχνική Επικοινωνίας
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Τεχνικές γνώσεις: LOWER, EXCEL, WORD. ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΚΑΙ Β'
Άλλες δεξιότητες: