Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: KURIQI DIONIS
Πόλη: ΣΚΥΔΡΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΣΚΥΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Μηχανικός/Ηλεκτρολόγος
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 2 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 15-07-2012 έως 01-09-2012
Εργοδότης: ΚΟΝΕΧ
Τίτλος θέσης: Ελεύθερος επαγγελματίας
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΔΟΥΛΙΑ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 28-10-2012 έως 15-05-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - ΔΟΥΛΙΑ
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Άλλες δεξιότητες: ΜΙΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ