Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: barista
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-05-2006 έως 31-08-2006
Εργοδότης: Lahu beach bar
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Σερβιτόρος στην παραλία.
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-05-2007 έως 31-08-2007
Εργοδότης: Lahu beach bar
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Σερβιτόρος στην παραλία.
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-11-2007 έως 31-10-2012
Εργοδότης: Moi Lounge Bar
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Αρχικά σερβιτόρος και αργότερα Bartender.
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-11-2012 έως 01-05-2013
Εργοδότης: Iplay Sports Cafe
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Υπεύθυνος μαγαζιού.
Διάρκεια απασχόλησης: από 15-05-2013 έως 15-10-2013
Εργοδότης: Reflexions Seas, Santorini
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Barista στο pool bar.
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-11-2014 έως 20-05-2014
Εργοδότης: Centro Lounge Bar
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Bartender.
Διάρκεια απασχόλησης: από 03-06-2014 έως 05-10-2014
Εργοδότης: Santo Miramare Resort
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Barista στο pool bar.
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-09-2008 έως 01-06-2010
Φορέας: Δημόσιο ΙΕΚ
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: Italian
Poor
Τεχνικές γνώσεις: Υπολογιστές.
Άλλες δεξιότητες: Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου και μηχανής Α2