Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Kuriqi Dionis
Πόλη: Σκύδρα
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Θεσσαλονίκη
Θέση εργασίας που επιθυμώ: Μηχανικός/Ηλεκτρολόγος
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 1 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 12-06-2012 έως 01-09-2012
Εργοδότης: K.O.N.E.X
Τίτλος θέσης: Ελεύθερος επαγγελματίας
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Ελεγκτής γραμμής διαλογητηρίου
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 18-10-2012 έως 07-05-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: German
Poor
Ξένες γλώσσες: Italian
Poor
Τεχνικές γνώσεις: Ηλεκτρολογίας
Άλλες δεξιότητες: Πληροφορικής