Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΚΑΜΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΕΛΕΓΚΤΗΣ Ι ΚΤΕΟ
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 13 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01/04/2006 έως 18/2/2008
Εργοδότης: METALWORK ΨΗΛΟΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εταιρίας Παραγωγής Προϊόντων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Διάρκεια απασχόλησης: από 20/02/2008 έως 15/05/2008
Εργοδότης: ΗΛΙΟΣ ΑΕ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εμπορικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Διάρκεια απασχόλησης: από 20/05/2008 έως 28/03/2016
Εργοδότης: ΣΑΜΜΑΡΑΣ ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΤΕΒΕ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Κατασκευαστικής/Τεχνικής εταιρίας
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ-ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ
Διάρκεια απασχόλησης: από 01/09/2016 έως 1/10/2017
Εργοδότης: ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 17-09-2001 έως 15-06-2004
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 20-10-2008 έως 22-06-2009
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 12-09-2011 έως 16-06-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - KEK ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Ι ΚΤΕΟ ΕΛΑΦΡΑ ΒΑΡΕΑ ΔΙΚΥΚΛΑ.
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Α Β Γ Δ Ε ΧΕΙΡΗΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άλλες δεξιότητες: ECDL: WORD,EXCEL,INTERNET.