Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: PAPA REMINO
Πόλη: ΑΡΤΕΜΙΔΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΑΘΗΝΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 32 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 20-05-2007 έως 15-09-2007
Εργοδότης: FANTASY LAND
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Καταστήματος
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 10-06-2008 έως 20-12-2008
Εργοδότης: MINI MARKET
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Καταστήματος
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΠΩΛΗΤΗΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 08-04-2009 έως 09-09-2015
Εργοδότης: KARAGOYNIS CLIMA
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Συνεργείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ . ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΨΥΞΗΣ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 14-09-2009 έως 20-06-2012
Φορέας: Δημόσιο ΙΕΚ
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

ΑΠΟΛΗΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 18,1) 

 ΚΑΤΟΧΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διάρκεια Σπουδών: από 10-10-2013 έως 20-06-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 13-10-2014 έως 12-06-2015
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ARDUINOΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ DUPLINE
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Τεχνικές γνώσεις: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
Άλλες δεξιότητες: H/Y