Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: SPAHO GIOYLIANA
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΤΑ ΠΑΝΤΑ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 2 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-05-2012 έως 30-09-2012
Εργοδότης: ΒΙΚΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εμπορικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 07-10-2013 έως 26-11-2013
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ- ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: