Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: JOLLA RABIJE
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: .
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 3 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 13-02-2008 έως 11-06-2009
Εργοδότης: ΨΑΡΡΑΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΤΑΜΙΑΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ.
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2009 έως 01-07-2010
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
  • Ανατομία
  • Φυσιολογία
  • Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες
  • Φυσική Ιατρικής Απεικόνισης / Ακτινοφυσική
  • Ακτινοπροστασία
  • Ακτινοπροστασία
  • Ακτινοανατομική
  • Ακτινοτεχνολογία
  • Ακτινοδιαγνωστική
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες:
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: