Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΑΘΗΝΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-02-2012 έως 30-03-2012
Εργοδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΒΟΗΘΟΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΥΤΩΝΚΙΝΗΤΩΝ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 30-10-2013 έως 26-06-2015
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - <<ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ,Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ>>
- ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ
- ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ
- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: