Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: αθηνα τζιγκα
Πόλη: θεσσαλονικη
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: θεσσαλονικη
Θέση εργασίας που επιθυμώ: διαιτολογος
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 9 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 09-03-2010 έως 20-11-2013
Εργοδότης: περιστερα φωτοπουλου
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Καταστήματος
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ταμειο
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2013 έως 20-11-2013
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - παρακολουθησα το διαβητολογικο συνεδριο
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: υπολογιστες
Άλλες δεξιότητες: