Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ZOTO ARTEMH
Πόλη: ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΑ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 12 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 28-05-2007 έως 10-09-2007
Εργοδότης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΟΥΔΑ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ
Διάρκεια απασχόλησης: από 02-06-2008 έως 14-09-2008
Εργοδότης: ΔΩΔΩΝΗ- ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Καταστήματος
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ-ΤΑΜΕΙΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΦΕ
Διάρκεια απασχόλησης: από 24-02-2009 έως 07-09-2009
Εργοδότης: ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ-ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Διάρκεια απασχόλησης: από 20-09-2010 έως 07-01-2012
Εργοδότης: ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Καταστήματος
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ-ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟΥ-ΒΟΗΘΟΣ ΜΠΟΥΦΕ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 17-10-2012 έως 28-06-2013
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

ΔΙΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

Διάρκεια Σπουδών: από 15-09-2008 έως 24-06-2010
Φορέας: Μεταπτυχιακό
Τίτλος: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

ΕΠΑ.Λ

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ