Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
Πόλη: ΚΟΖΑΝΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: .
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2009 έως 01-07-2010
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

§         Χημεία Τροφίμων / Αρχές Διατροφής

§         Μοριακή Βιολογία και Γενετική

§         Τεχνικές Παρασκευής Διατροφής

§         Βιοτεχνολογία / Βιοστατιστική / Βιοχημεία

§         Ανατομία - Φυσιολογία

§         Έλεγχος και Καταλληλότητα Τροφίμων

§         Θεραπευτική Διαιτολογία

§         Παχυσαρκία & Μεταβολισμός

§         Ψυχοκοινωνιολογία και Διατροφή

§         Αθλητισμός & Διατροφή / Ψυχολογία & Διατροφή

§         Υγιεινή και Ασφάλεια στους Εργασιακούς Χώρους

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Τεχνικές γνώσεις: ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: INTERNET, WINDOWS, WORD, POWERPOINT, PHOTOSHOP.
Άλλες δεξιότητες: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ.