Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Κατσικογιαννης Νικολαος
Πόλη: θεσσαλονικη
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: θεσσαλονικη
Θέση εργασίας που επιθυμώ: κομμωτης
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 16-05-2003 έως 23-05-2014
Εργοδότης: καφε μπαρ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Γενικα
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 10-05-2013 έως 02-09-2003
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: επαγγελματικο μακιγιαζ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

Μακιγιαζ

Διάρκεια Σπουδών: από 12-04-2012 έως 23-05-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΚΟΜΜΩΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

Κομμωτικη

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: