Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΒΟΤΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 17 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 2010 έως 2016
Εργοδότης:
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: service
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 00-00-0000 έως 00-00-0000
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 00-00-0000 έως 00-00-0000
Φορέας: Πτυχίο Α.Ε.Ι.
Τίτλος: ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ,ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 00-00-0000 έως 00-00-0000
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Avene-ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Russian
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: