Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΔΕΡΒΕΝΑΓΑ ΙΩΑΝΝΑ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΑΘΗΝΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΜΟΔΑΣ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 29 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-07-2011 έως 01-09-2011
Εργοδότης: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: SERVICE
Διάρκεια απασχόλησης: από 22-06-2013 έως 22-06-2013
Εργοδότης: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Τίτλος θέσης: Εξωτερικός συνεργάτης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: MAKE-UP ARTIST ΣΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΕΛΤΑ
Διάρκεια απασχόλησης: από 07-06-2013 έως 07-06-2013
Εργοδότης: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Τίτλος θέσης: Εξωτερικός συνεργάτης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: MAKE-UP ARTIST ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 29-06-2013 έως 29-06-2013
Εργοδότης: ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Τίτλος θέσης: Εξωτερικός συνεργάτης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: MAKE-UP ARTIST ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ ΜΠΑΛΕΤΟ
Διάρκεια απασχόλησης: από 15-12-2012 έως 15-12-2012
Εργοδότης: VIDEO CLIP
Τίτλος θέσης: Εξωτερικός συνεργάτης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: MAKE-UP ARTIST ΣΕ VIDEO CLIP (ARTIST: CHRISTIAN CAMBAS)
Διάρκεια απασχόλησης: από 06-10-2012 έως 06-10-2012
Εργοδότης: SHOW
Τίτλος θέσης: Εξωτερικός συνεργάτης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: BODY PAINTING PRESENTATION (CIDESCO COMPANY)
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2013 έως 28-06-2015
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 20-10-2012 έως 26-06-2013
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2010 έως 28-06-2012
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΤΥΠΩΝ «PATTERN DESING SYSTEMS (P.D.S.)» (OPTITEX)
- PRESENTING RICK OWENS_ FASHION DESIGNER
- ΧΡΟΝΟΣ-ΕΝΔΥΜΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
- ULTRA VIOLET BODY PAINTING
- GOLDEN THERAPY ΣΩΜΑΤΟΣ
- REJUVANCE ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις: ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Άλλες δεξιότητες: ΠΙΑΝΟ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ)