Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: OZOKWERE CINDY CHIDINMA
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΧΑΝΙΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΒΟΗΘΟΣ CHEF
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 09-10-2017 έως 31-05-2019
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 09-10-2017 έως 31-05-2019
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: German
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Italian
Poor
Ξένες γλώσσες: French
Poor
Ξένες γλώσσες: Spanish
Poor
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: