Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Αχτιδα Μαρία
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Θεσσαλονίκη
Θέση εργασίας που επιθυμώ: υπάλληλος
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 5 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 1/7/2017 έως 30/9/2017
Εργοδότης:
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Τουριστικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες:
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 00-00-0000 έως 00-00-0000
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - σεμιναριο μανικιουρ-πρντικιουρ,ημιμονιμο,τζελ
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες:
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: