Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Καναβά Δήμητρα
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Θεσσαλονίκη
Θέση εργασίας που επιθυμώ: 4ωρη απασχόληση σε κατάστημα καλλυντικών
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 4 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 10-10-2014 έως 10-06-2015
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: German
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: Πτυχίο Lower αγγλικών
Άλλες δεξιότητες: Ανά διαστήματα απασχόληση με αθλήματα και ενημερώσεις σχετικα με μακιγιαζ,νυχια.