Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: TODOROVA MARIYANA
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: Athens
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-04-2014 έως 30-07-2014
Εργοδότης: BAR KOMMA
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: SERVICE
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-08-2014 έως 01-08-2015
Εργοδότης: MANGA CAFE
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εστιατορίου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΜΠΟΥΦΕ / διάρκεια απασχόλησης έως και σήμερα.
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2013 έως 19-06-2015
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - PORFOLIO PROSPCT: HOW TO
- ΤΟ MARKETING ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: Ξένες γλώσσες συν ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ