Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: SAHAKYAN TAVON
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: .
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Όχι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 15-10-2009 έως 01-07-2010
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
  • Χειρισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (P/C).
  • Επεξεργασία κειμένου σε περιβάλλον Windows (Word, Excel).
  • Γνώσεις πακέτων εφαρμογών: InDesignQuark-X-Press (σελιδοποίησης), Corel DrawAdobe Illustrator (σχεδίασης), Photoshop (επεξ. Εικόνας), DreamweaverFlash (σχεδιασμός ιστοσελίδας), Director – Toolbook (προγράμματα παρουσιάσεων)
  • Βασικές Αρχές Marketing.
  • Χρωματολογία
  • Ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο.
  • Αρχές τυπογραφίας, φωτογραφίας, ιστορίας της τέχνης.
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Τεχνικές γνώσεις: ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.
Άλλες δεξιότητες: