Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΖΑΜΠΕΛΛ ΝΤΕΝΙΣΣΑ
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 14-10-2014 έως 20-06-2016
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων
Τίτλος: ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: Spanish
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: