Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πόλη: Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΑΘΗΝΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 14 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 05-11-2003 έως 20-10-2010
Εργοδότης: Ι&Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Καταστήματος
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 05-10-2009 έως 30-06-2011
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MUTLIMEDIA)
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 03-10-2011 έως 29-06-2012
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνας
Τίτλος: ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Excellent
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: German
Poor
Τεχνικές γνώσεις: ΑΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ MS OFFICE,ADOBE PHOTOSHOP,FLASH,ILLUSTRATOR,INDESIGN,DIRECTOR,PREMIERE,DREAMWEAVER, DIRECTOR,AUTODESK 3DS MAX,STEINBER CUBASE
Άλλες δεξιότητες: