Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΝΙΚΗ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ:
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 43 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 10-02-2008 έως 10-04-2008
Εργοδότης: SMART INTERACTIVE SERVISES Ε.Π.Ε
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 11-01-2010 έως 04-06-2010
Εργοδότης: ATLAS (CITIBANK)
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Πωλήσεων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΕΥΡΕΣΗ ΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Διάρκεια απασχόλησης: από 10-06-2010 έως 22-10-2010
Εργοδότης: ΠΑΠΙΣΤΑΣ Α.Ε
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Πωλήσεων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ VODAFONE
Διάρκεια απασχόλησης: από 10-10-2008 έως 19-03-2012
Εργοδότης: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΑΤΙΑΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσίων
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-01-2004 έως 01-09-2012
Εργοδότης: ΑΝΘΗ-ΦΥΤΑ ΝΙΚΗ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εμπορικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 30-09-2007 έως 10-07-2009
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: ΓΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΑΝΘΟΔΕΤΙΚΗ