Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΡΩΝΗ ΔΑΝΑΗ
Πόλη: ΓΕΡΑΚΑΣ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΑΘΗΝΑ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 140 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-09-2006 έως 31-12-2012
Εργοδότης: SKY PRINTING, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΤΕΛΙΕ - Συνεργασία με κορυφαίες εταιρίες, όπως: GRANDE BRETAGNE, NIVEA, WIND, HELLENICA, ACTIONAID, MORTEK, MSC, KAFSIS, FOODLINK, IMPERIAL TOBBACCO, SPOT THOMPSON, MEDIA MARKT, SATURN, HEINE-MOS, QUALCO, MEGA CARE, WHIRLPOOL, SIEMENS, ATTICA, COCOMAT, KORRES, OMIKRON, A&G ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ-ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Όλα τα στάδια της προεκτύπωσης. Scanning, ξεγύρισμα, επεξεργασία και χρωματική διόρθωση εικόνων. Δημιουργία μακέτας (προσχέδια-τελική μακέτα), κλείσιμο τελικών ηλεκτρονικών αρχείων. - Σχεδιασμός εντύπων, περιοδικών, folders, flyers, καρτών, αφισών. - Μεγάλη εμπειρία σε έντυπα - κουτιά με καλούπι.
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-12-2005 έως 31-08-2006
Εργοδότης: RED LINE
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ Δημιουργία μακέτας (προσχέδια-τελική μακέτα), κλείσιμο τελικών ηλεκτρονικών αρχείων. Δημιουργία έντυπου υλικού για εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ.
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-01-1996 έως 30-11-2004
Εργοδότης: ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΠΠΑΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ Ξεγύρισμα, επεξεργασία, scanning και χρωματική διόρθωση εικόνων. Δημιουργία μακέτας. Επιμέλεια στην εκτύπωση αφισών, σε ψηφιακές εκτυπωτικές μηχανές, plotter μεγάλου μεγέθους με ποικιλία χαρτιών και άλλων εκτυπωτικών υλικών. Εταιρείες: JOHNSON, NIVEA, LAVIPHARM, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ, MEGA CARE, ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΟΣ κ.α.
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-01-1991 έως 30-11-1993
Εργοδότης: Δ. Γ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: Ηλεκτρονική σελιδοποίηση έκδοσης περιοδικών Τουρισμός & Οικονομία, Ταξίδια στην Ελλάδα. Δημιουργία έντυπου υλικού έκθεσης AUTO MOTO.
Διάρκεια απασχόλησης: από 01-09-1988 έως 28-09-1990
Εργοδότης: BOLD ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ Δημιουργία τελικής μακέτας & βοηθός atelie.
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 01-09-1986 έως 30-06-1988
Φορέας: Πτυχίο Τ.Ε.Ι.
Τίτλος: ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: German
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις: Όλα τα desktop publishing προγράμματα, σε περιβάλλον Macintosh (Photoshop, Illustrator, QuarkXPress, InDesign, Acrobat) Εφαρμογές MS Office (Word, Excel) / Internet.
Άλλες δεξιότητες: ΜΟΥΣΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ