Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΛΕΜΕΣΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: graphic designer
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 8 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Ναι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 13-10-2014 έως 16-06-2016
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Διάρκεια Σπουδών: από 21-10-2012 έως 20-06-2014
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Poor
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: