Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Ακτυπη Βασιλικη
Πόλη: Γιανιτσα
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κατάσταση εργασίας: Εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 10 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Επαγγελματική εμπειρία
Διάρκεια απασχόλησης: από 04-09-2013 έως 08-01-2014
Εργοδότης: Βιβλιοπωλειο
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Καταστήματος
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: πωλητρια
Διάρκεια απασχόλησης: από 15-06-2010 έως 17-08-2010
Εργοδότης: Κεντρο μεταχειρισμενων αυτοκινητων Ακτυπης Χρηστος
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Γραφείου
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες:
Διάρκεια απασχόλησης: από 12-06-2014 έως 30-06-2014
Εργοδότης:
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εμπορικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ταμείο
Διάρκεια απασχόλησης: από 29-04-2014 έως
Εργοδότης: Ανώνυμη Εταιρία
Τίτλος θέσης: Υπάλληλος Εμπορικής Επιχείρησης
Αρμοδιότητες & δραστηριότητες: ταμείο ,πωλήσεις
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 14-10-2014 έως 15-06-2016
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:
Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - Παρακολουθηση του σεμιναριου Virtual Reality and Augmented Reality in a real world, Introduction on Google Cardboard: DIY Virtual Reality
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: French
Poor
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Τεχνικές γνώσεις:
Άλλες δεξιότητες: