Στοιχεία βιογραφικού σπουδαστή
Προσωπικά στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: XHAXHO XHULIA
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη που επιθυμώ να εργαστώ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέση εργασίας που επιθυμώ: 3D ANIMATOR,ILLUSTRATOR ARTIST
Κατάσταση εργασίας: Δεν εργάζεται τώρα
Πρόταση εργασίας: Ναι
Το βιογραφικό αυτό έχει συγκεντρώσει 0 αστέρια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Όχι
Σπουδές και κατάρτιση
Διάρκεια Σπουδών: από 17-10-2016 έως 07-06-2016
Φορέας: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης
Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
Ενδεικτικά θέματα σπουδών:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

Σεμινάρια
Σεμινάρια & εργασίες: - DIGITAL CULTURE-ΓΡΑΦΙΚΑ ΓΙΑ VIDEO GAMES
- CV FOR ARTIST PROFESSIONALS-ΚΡΙΤΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
- DIGITAL CULTURE-CHARACTER AND GAME DESIGN
- DIGITAL CULTURE-CHARACTERS AND STORY TELLING AND STORY IN GAMES
Γνώσεις - Δεξιότητες
Ξένες γλώσσες: English
Intermediate
Ξένες γλώσσες: Greek
Excellent
Τεχνικές γνώσεις: 3DS MAX,BLENDER 3D,AFTER EFFECT,ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP,ADOBE PREMIERE,GIMB,KRITA,
Άλλες δεξιότητες: